Privacy

Lifa fotografie, gevestigd aan Schiethouwer 21 6446BN Brunssum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Lifa fotografie t.a.v. Shirley Willems.
Schiethouwer 21 6446BN Brunssum
Info@lifafotografie.nl

Shirley Willems is de Functionaris Gegevensbescherming van Lifa fotografie zij is te bereiken via info@lifafotografie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Lifa fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 Lifa fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
-Het beeldmateriaal dat Lifa fotografie van jou maakt en opslaat, wordt ( in overleg) gebruikt voor promotie op social media, in drukwerk en op deze website.
– Lifa fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Lifa fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lifa fotografie) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lifa fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoons- & adresgegevens > Bewaartermijn: 10 jaar > Reden: wettelijk verplicht i.v.m boekhouding.

Personalia (geslacht/ras/seksuele leven) . Bewaartermijn: levenslang > Reden: het fotomateriaal dat ik van jullie maak, blijft levenslang bewaard op extern harde schijven in mijn archief.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website > Bewaartermijn: levenslang > Reden: Google Analystics verzamelt deze gegevens en slaat deze op.

Delen van persoonsgegevens met derden

Lifa fotografie deelt jouw persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. (zoals de Belastingdiens of het leveren van fotoproducten rechtstreeks door de leverancier).

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lifa fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@lifafotografie.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lifa fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via : info@lifafotografie.nl

Brunssum, 1 mei 2018